böcker

Mental Ergonomi

av

Anneli Godman

Flytkraft och ro i livet

En personlig berättelse om vägen ner i ett svart depressionshål. Och hur jag tog mig upp igen av egen kraft. Jag delar också med mig av de två viktiga pusselbitarna tillit och paus, som var och en och tillsammans var viktiga i min återhämtning. 

Mental Ergonomi - arbetsminnet

Boken vill bidra med kunskap om hur våra hjärnor påverkar oss i vardagen. Och hur vi kan påverka våra hjärnor. Med mental ergonomi i vardagen blir det mer utrymme för prestation, kreativitet och sinnesfrid. Och mindre utrymme för stress.

Mental Ergonomi - vår sociala hjärna

En bok som sprider kunskap om hjärnans sociala drivkrafter, det vill säga hur sociala faktorer kan belöna eller stressa vår hjärna. Med rätt kunskap kan vi agera på ett mer lönsamt sätt och vinna bättre relationer, ökad tillit och större utrymme för att prestera på topp. Samtidigt som den sociala stressen minskar. 

KÖP BÖCKERNA SÅ HÄR:

Skicka ett mejl till anneli(at)agodman.se och berätta vilken bok/vilka böcker du vill köpa.

Ange namn, adress, postnummer och ort dit paketet ska skickas.

Ange fakturaadress om den inte är samma som leveransadressen.


Vi postar din beställning, normalt inom 3 dagar, tillsammans med en faktura till angivna adress.

Mottagaren förbinder sig att betala fakturan inom 10 dagar från paketets ankomst.


Varje bok kostar 125:- plus porto.

Vill du köpa alla tre faktureras 325:- plus porto.